ALL Story Talent Poem Videos Memories Quotations Book Review health tips News Serial
చంద్రవంశం.(పురాణకథ)డా.బెల్లంకొండనాగేశ్వరరావు.చెన్నయ్ .
September 14, 2020 • T. VEDANTA SURY • Story

వివస్వతుడు ద్వాదశాదీత్యుల్లో ఒకడు,యితనితండ్రి కస్యపుడు తల్లిఅదితి.ఇతన్నే సూర్యుడుఅనికూడా అంటారు.విశ్వకర్మకుమార్తేలగు సంజ్ఞాదేవి,ఛాయాదేవిలను వివాహంచేసుకున్నాడు.ఇతనికి ,వైవస్వతుడు(ఇతనుమనువు)యముడు, శని,అనేముగ్గురుపుత్రులు,యమున,తపతి అనేఇరువురుకుమార్తేలు జన్మించారు.
వైవస్వతునికి శ్రాధ్ధదేవుడనే పేరుకూడాఉంది. భార్యశ్రధ.వీరికి ఇక్ష్మావాకుడు,నృగుడు,శర్యాతి,దిషుడు,ధృష్టుడు,కరూశుడు,నరిష్యంతుడు,వృషద్రుడు,నభగుడు,కవి అనేపదిమందిపుత్రులు జన్మించారు వీరిలో కవి అనువాడు బాల్యంలొనేమరణించాడు.ఇతనిపెద్దకుమారుడు ఇక్ష్వాకుడు ,అతనికుమారుడుకుక్షిఅతనితమ్ముడు నిమి ఈఇక్ష్వాకవంశంవారి రాజధాని అయోధ్య.వైవస్వతునిపుత్రుల్లో కురూశుడు కురూశవంశానికిమూలపురుషుడు.
సంతతికలగకముందు వైవస్వతుడు యాగం చేసి తమకు పుత్రుడుకావాలని వసిష్ఠుని వేడుకోగా "సుద్యుమ్నుడు"అనేకుమారుడిని ప్రసాదించాడు.అలాజన్మించి పెరిగి పెద్దవాడైన సుద్యుమ్నుడు ఓపర్యాయంవేటకువెళ్ళి శరవణవనం లోనికివెళ్ళాడు.ఆవనంలో ప్రవేసించిన పురుషులుఎవరైనా స్త్రీ గా మారిపోతారు అన్నకారణంగా అతను"ఇల"అనేపేరుకలిగిన స్త్రీరూపం పొందాడు.అలా సోముని కుమారుడైన బుధుని ద్వారా పురూరవుడు-అతనిభార్యఊర్వశి.వారికిఆయువు భార్య స్వర్బాన.వారికి నహుషుడు-ప్రియంవద.వీరికి పూరుడు-కౌసల్య.వారికి జనమేజేయుడు-అనంత.వీరికి ప్రాచీశుడు-నశ్మి-వారికి సంయాతి-వరాంగి.వారికి నహంయాతి-భానుమతి.వారికి సార్వభౌముడు-సునంద.వారికిజయత్సేనుడు-సుశ్రవసు.వారికి అవాచినీడు-మర్యాద.వారికి నరిహుడు-నాంగి.వారికి మహొభౌముడు-పుష్టి.వారికిఅయుతానీకుడు-కామా.వారికి అక్రోధనుడు-కాళంగి.వారికిదేవతిధి-వైదేహి.వారికి ఋచీకుడు-నాంగి-లేక దేవ.వారికి ఋక్షుడు-జ్వాల.వారికి.మతినారుడు-సరస్వతి.వారికి త్రసుడు-కాళింది.వారికి కిలుడు-రిథంతరి.వారికి దుష్యంతుడు-శకుంతల.వారికి భరతుడు-సునంద వారికిభూమాన్యుడు-విజయ.వారికి సుహోత్రుడు-సువర్ణ.వారికిహస్తి-యశోధర.వారికివికుంఠనుడు-వసుదేవ.వారికిఅజామీఢుడు-కైకేయి.వారికిసంవరుణుడు-తపతి.వీరికి కురుడు(కురువంశానికి మూలపురుషుడు)శుభాంగి.వీరికివిథూరధుడు-మాధవి లేక సంప్రియ.వారికి.అనశ్వుడు-అమృత.వారికిపరిక్షిత్తు-సుయశ.వారికిభీమసేనుడు-కుమారి.వారికి పరిశ్రవసుడు------వారికి ప్రతీపుడు-సునంద.వారికి శంతనుడు-గంగాదేవి లకు భీష్మడు,సత్యవతికి చిత్రాంగదుడు-అంబిక.విచిత్రవీరుడు-అంబాలిక.వీరికి ధృతరాష్టృడు-పాండురాజు కలిగారు.