ALL Story Talent Poem Videos Memories Quotations Book Review health tips News Serial
జీవన జ్యోతి....:-మొహమ్మద్ . అఫ్సర వలీషా--ద్వారపూడి (తూ గో జి
November 20, 2020 • T. VEDANTA SURY • Poem

నా కనులకు కలగా ఉంటావు
నా నడకకు దారిని చూపిస్తావు....

నా ఆలోచనలకు ఆకారానివైవుతావు
నా ఊహలకు ధైర్యాన్నిస్తావు...

నా మాటలకు ప్రాకారం కడ్తావు
నాచూపులకు వెలుగుని చూపిస్తావు....

నా కలలకు అర్ధం అవుతావు
నా గుండె కు చప్పుడు వైవుతావు....

నాభావాలకు భాషవు అవుతావు
నా ఆశలకు శ్వాసపోస్తావు...

నా హాహ భావాలకు స్ఫూర్తినింపుతావు
నా అంతరాత్మ లో ఆత్మై ఉంటావు...

నా జీవన జ్యోతి గా వెలుగొందుతావు
నా ప్రియమైన అమ్మ కు పుట్టిన రోజులు 
శుభాకాంక్షలు 

)