ALL Story Talent Poem Videos Memories Quotations Book Review health tips News Serial
తెలుగు భాష--రావిపల్లి వాసుదేవరావు-పార్వతీపురం 9441713136.
October 11, 2020 • T. VEDANTA SURY • Poem

తెలుగు భాషకు సాటిలేదురా ఇలలోన
తెలుగు భాషకు దీటులేదురా ఎపుడైన
తెలుగు వెలుగును పంచునురా ఎచటైన
తెలుగు మమతను పెంచునురా మనలోన

తెలుగు దీప్తి వెలిగించవలెనురా ఎదలోన
తెలుగు కీర్తిని పెంచవలెనుర ఇకనైన
తెలుగు స్ఫూర్తిని నింపవలెనురా ఎక్కడైన
తెలుగు తేజము నిండవలెనురా మనలోన

తెలుగే మంత్రం కావలెనురా ఇకపైన
తెలుగు అందలం ఎక్కవలెనురా ఇపుడైన
తెలుగు సంబరం చేయవలెనురా అంబరాన
తెలుగు భావనను వ్యాప్తిచేయరా ఎద ఎద న

తెలుగు గాధలు వినిపించుమురా రమ్యముగా
తెలుగు పద్యములు నేర్పించుమురా అందముగా
తెలుగు కీర్తనలు ఆలపించుమురా హాయిగా
తెలుగు గేయములు పాడుమురా మధురంగా

తెలుగు అణువణువు నిండవలెనురా మదిలోన
తెలుగు తంత్రులు మీటవలెనురా హృదయాన
తెలుగు తోరణం కట్టవలెనురా ఈ జగాన
తెలుగు ఆకాంక్ష నెరవేర్చుము అందరిలోన