ALL Story Talent Poem Videos Memories Quotations Book Review health tips News Serial
బొమ్మలు చెప్పిన కమ్మనికథలు.డా.బెల్లంకొండనాగేశ్వరరావు.--మంగళవాద్యాలు మోగుతుండగా తన పరివారంతో రాజసభలో ప్రవేసించి విక్రమార్కుని సింహాసనానికి నమస్కరించిన భోజరాజు మెదటి మెట్టు దాటి రెండో మెట్టుపై కాలు పెట్టాడు.ఆమెట్టుపై ఉన్న'ఉదయాభి షేకవళ్ళి'అనే సాలభంజకం 'ఆగు భోజరాజా నువ్వు గొప్ప పండితుడవేకావచ్చు.పాండిత్యాన్ని ప్రదర్శించి తాము రాసి చదివిన ఓక్కోపద్యానికి లక్షవరహాలు ఇచ్చి ఉండవచ్చు.అసమాన కీర్తిమంతుడు అయిన విక్రమార్కుని కథ చెపుతానువిను...బాటసారివేషంలో దేశాటన చేస్తున్న విక్రమార్కుడు ,దారిలో ఎదురైన మునికి నమస్కరించి 'స్వామి ఆశీర్వదించండి'అన్నాడు.' శుభమస్తూ నాయనా నీముఖవచ్ఛస్సు శుభలక్షణాలు నువ్వు రాచబిడ్డవని తెలియజేస్తున్నాయి.రాజ్యం వదలి ఇలావచ్చావు అక్కడ నీరాజ్యాన్ని శత్రువులు దాడి చేసే అవకాశం కలిగించావే'అన్నాడు.'స్వామి దైవనిర్ణయం ప్రకారం అంతా జరుగుతుంది.అందుకు నేను ఓకథ చెపుతాను వినండి.పూర్వం నందివర్ధన దేశాన్ని రాజశేఖరుడు అనే రాజు పరిపాలిస్తుండేవాడు.యుధ్ధంలో ఓటమి పాలై అడవిలో మర్రిచెట్టుకింద విశ్రమించాడు.భార్య,కుమారుడు నిద్రించగా కళ్ళుమూసుకుని రాజు తనదురదృష్టానికి చింతించసాగాడు.ఇంతలో ఎక్కడనుండో వచ్చిన జంట పక్షులు వచ్చి ఆచెట్టుపై వాలాయి.అందులోని ఆడపక్షి మానవభాషలో 'నాథా ఈచెట్టుకింద ఉన్న రాజు గొప్ప దైవ భక్తుడు కదా ఇలాంటి కష్టాలు అతనికి ఎందుకు?'అన్నది.కాలం కలసి రానప్పుడు హరిశ్చంద్రుడు అంతటివానికే అగచిట్లు తప్పలేదు. ఇక్కడకు తూర్పున ఆమడ దూరంలో 'చంపా'రాజ్యం రాజు మరణించాడు.ఆరాజ్య ఆచారం ప్రకారం పట్టపు ఏనుగు పూమాల ఎవరి మెడలో వేస్తుందో వారేరాజు.రేపు రాజు ఎంపిక జరుగుతుంది'అన్నది మగ పక్షి.ఆవిషయంవిన్న రాజు భార్యా,కుమారుడితో చంపారాజ్యం చేరుకుని ఏనుగుచే పూమాల పొంది రాజై సుఖంగా ఉన్నాడు.కొంతకాలానికి పొరుగు రాజు చంపా రాజ్యంపై దండెత్తి వస్తున్నాడని వేగులు వార్త తీసుకువచ్చారు.చంపా రాజ్య మంత్రి 'ప్రభు సేనలు సిధ్ధం చేయమంటారా?'అన్నాడు.'మంత్రివర్యా ఏదైనా రావలసి ఉంటే వచ్చితీరుతుంది.పోవలసి ఉంటే వెళ్ళితీరుతుంది.మనం నిమిత్తమాత్రులం.కాళీమాత ఇచ్చిన రాజ్యంఇది,ఆతల్లే కాపాడుకుంటుంది' అన్నాడు రాజు.ఆరాత్రి శత్రుసేనలు విడిది చేసిన అడవిలో కారుచిచ్చు బయలుదేరింది.ఆమంటల్లో చాలామంది మరణించగా మిగిలిన వారు పారి పోయారు' అలా కాళీమాత కృపపొందిననేను వేయి సంవత్సరాలు పాలించగలను'అన్నాడు విక్రమార్కుడు.'వత్స ఇది కాశ్మీరి శివలింగం. ఏదికోరినా తీర్చుతుంది.ఇటువంటిది నీవంటి పాలకులవద్ద ఉండాలి'అని శివలింగం విక్రమార్కునికి ఇచ్చి ఆముని వెళ్ళిపోయాడు.ఉజ్జయినికి బయలుదెరిన విక్రమార్కునికి దారిలో ఒక వృధ్ధ పండితుడు ఏదో వెదుకుతూ కనిపించాడు.'పండితోత్తమా తమరు దేనికోసం వెదుకుతున్నారు'అన్నాడు.'అయ్యా నేను ఏనాడు శివనామస్మరణ మరువలేదు.నావద్ద ఓశివలింగం ఉండేది దాన్ని అభిషేకించనిదే నేను నాకుటుంబం నీళ్ళు కూడా తీసుకోము ఈదారిలో వస్తు నాశివలింగాన్ని ఎక్కడో జారవిడుచుకున్నాను'అన్నాడు బాధగా పండితుడు.'చింతించకండి ఇదిగో నావద్ద కాశ్మీరి లివలింగం ఉంది స్వీకరించి యధావిధిగా మీపూజలు నిర్వహించు కొండి.మహిమాన్విత ఈలింగం మీకోరికలు అన్ని తీరుస్తుంది'అని శివలింగాన్ని బ్రాహ్మణునికి దానంచేసాడు విక్రమార్కుడు.భోజరాజా నువ్వు అంతటి దానశీలివైతే ముందుకు కదులు'అన్నది సాలభంజకం.అప్పటికే ముహుర్త సమయం మించి పోవడంతో తనపరివారంతో వెనుతిరిగాడు భోజరాజు.
August 1, 2020 • T. VEDANTA SURY • Story