ALL Story Talent Poem Videos Memories Quotations Book Review health tips News Serial
భాస్కర శతకము* - పద్యం (౦౭-07)
September 11, 2020 • T. VEDANTA SURY • Poem

చంపకమాల :
*అనఘునికైనఁ జేకురు న | నర్హుని గూడి చరించునంతలో*
*మన మెరియంగ నప్పుఁడవ | మానము కీడు ధరిత్రియందు నే*
*యనువుననైనఁ దప్పవు య | థార్ధము, తానది యెట్టులన్నచో*
*నినుమును గూర్చి యగ్ని నల | యింపదె సమ్మెట పెట్టు   భాస్కరా!*
తా.: మునులు, సకల దేవతలు, జీవులచే పూజింపబడుతున్న, నా గురు మూర్తివైన ,భాస్కరా!
అగ్ని చాలా పవిత్ర మైనది. కానీ, ఇనుము లాంటి పదార్థముతో చేరడం వలన అగ్ని కి కూడా సమ్మెట దెబ్బలు తప్పవు.  అలాగే, ఎంత మంచి గుణములు కలవాడు, బుద్ధి శాలి, బలవంతుడు అయినా కూడా,  అల్ప బుద్ధి తో, చెడుగుణములతో లోకలములో తిరిగేవానితో స్నేహం చేస్తూ వుంటే మంచి వానికి కూడా చెడు జరుగుతుంది......... అని భాస్కర శతకకారుని వాక్కు.
 *మన స్నేహితులు ఎటువంటి వారో తెలిస్తే, మనము ఎటువంటి వారము, మన గుణగణాలు ఏమిటి అని అంచనా వేయవచ్చు అని పెద్దలు చెప్తారు కదా. అందువల్ల, మనం స్నేహం చేసేముందు అవతలి మనిషి గుణగణాలు తెలుసుకుని స్నేహం చేయాలి* అని భావం......ఓం నమో వేంకటేశాయ
Nagarajakumar.mvss