ALL Story Talent Poem Videos Memories Quotations Book Review health tips News Serial
భాస్కర శతకము - పద్యం (౧౩-13)
September 18, 2020 • T. VEDANTA SURY • Poem

ఉత్పలమాల :
*ఈజగమందు దామనుజుఁ | డెంత మహాత్మఁకుడైన దైవమా*
*తేజముతప్పఁ జూచునెడఁ | ద్రిమ్మరికోల్పోడు; నెట్లన న్మహా*
*రాజకుమారుఁడైన రఘు | రాముఁడు గాల్నడఁ గాయలాకులున్*
*భోజనమైతగన్వనికిఁ | బోయి చరింపఁడె మున్ను భాస్కరా!*
తా.: మునులు, సకల దేవతలు, జీవులచే పూజింపబడుతున్న, నా గురుమూర్తివైన ,భాస్కరా!
మానవ ప్రపంచంలో మనుష్యులు ఎంత గుప్పవారైనా, ధైర్య వంతులైనా, భగవంతుని అనుగ్రహం తమవైపు లేనప్పుడు, గ్రహాలు అనుకూలంగా లేనప్పుడు తమ గొప్పతనం అంతా కోల్పోయి కష్టాలను అనుభవించక తప్పదు.  మర్యాదా పురుషోత్తముడు, జగద్రక్షకుడు ఐన శ్రీరామచంద్ర మూర్తి కూడా  దైవము అనుకూలించక అడవులలో ఆకులు, దుంపలూ, తింటూ, పాదరక్షలు కూడా లేకుండా తిరిగాడు కదా....... అని భాస్కర శతకకారుని వాక్కు.
 *ఎటువంటి వారికైన, ఎంత శక్తి కలిగిన వారికైన, ధర్మబద్ధంగా పనిచేస్తున్న వారికైనా దైవం తోడు తప్పక వుండాలి* అని భావం.
.....ఓం నమో వేంకటేశాయ
Nagarajakumar.mvss