ALL Story Talent Poem Videos Memories Quotations Book Review health tips News Serial
హేయ్! బాతు! బాతుల్లారా మేమెగిరేము ఈకొలనూ లోనే సంబరాల ఆడేమే ఆహా! మాతో సైయ్యాటలాడరే పరుగూన మిమ్మే పట్టుక పోతామే.. నీటి తుంపుర్ల నాటలో అందాలు చిందేరే ఓవయ్యారి మాఊరి బాతుల్లారా ఎగిరెగిరీ గంతేసీ ఏడికి పోయి దాక్కుంటారే కుంటుకుంటు గెంతేరు ఏ పొదలల్లో దూరేరు పట్టి పట్టిలాగేసీ హాయిగ నెత్తి మీద పెట్టేసీ మాయింటిలో బుట్టకింద దాచేమే మిమ్ము హొయ్ హొయ్ హొయ్ గ్వాక్ గ్వాక్కని అరవకే నీటిలో మునిగీ నేడ దాక్కుంటారే ఓబాతుల్లారా! మా బంగారు బాతుల్లారా! జయంత్ నమిలకొండ
July 31, 2020 • T. VEDANTA SURY • Poem